V soboto 2. aprila 2022 je v prostorih gasilskega doma potekal 95. občni zbor PGD Turiška vas. Na občnem zboru so se člani društva seznanili z delovanjem društva in potrdili delo za leto 2020 in 2021, saj v lanskem letu zaradi epidemije občnega zbora ni bilo mogoče organizirati.

Povabilu na občni zbor so se odzvali tudi predsednik GZMD Jože Kašnik, poveljnik GZMD Zdravko Sešel, poveljnik GPO Slovenj Gradec Tomaž Bricman in podžupan MOSG dr. Peter Pungartnik.

Poročili o delovanju operative:

POROČILO POVELJNIKA O DELOVANJU OPERATIVE V LETU 2020

Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu operative.

Leto 2020 je bilo na žalost zaznamovano z epidemijo Korona virusa. Zaradi omejitev, ki so veljale večji del leta, so bile dejavnosti operative izvedene v zmanjšanem obsegu, vsekakor pa delovanje operative ni bilo zanemarljivo.

Poleg stalne operativne pripravljenosti v težjih pogojih smo bili vseskozi aktivni na področju izobraževanja in vzdrževanja gasilske opreme.

Zamenjali smo dotrajano gasilko in gasilsko zaščitno opremo, ter nabavili nekaj nove nujne opreme za delovanje. Vseskozi smo skrbeli, da se je oprema redno pregledovala in testirala, ter bila tako vedno brezhibna na razpolago za morebitne intervencije.

Ker pa brez dobrega in usposobljenega kadra ne gre. So naši operativci opravljali zdravniške preglede in kolikor so dopuščale razmere nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem.

V mesecu marcu so v Sežani tri naše operativke opravile tečaj za mentorja mladine.

V mesecu juliju, je en naš član uspešno opravil usposabljanje gasilcev za delo s helikopterjem v Dvoru pri Polhovem Gradcu.

Že meseca avgusta pa sta v Sežani dva naša operativca zaključila tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju.

V mesecu septembru smo pridobili dva nova tehnična reševalca, saj sta dva naša člana na Igu uspešno opravila specialnost tehnično reševanje.

Prav tako sta na Igu v mesecu oktobru dva naša operativca opravila tečaj za reševalca z nevarnimi.

Trije naši člani pa so nadaljevali tečaj za operativnega gasilca in želimo jim uspešen zaključek tečaja v letošnjem letu.

Čestitam vsem operativcem za opravljene tečaje, kljub težjim razmeram in se jim hkrati zahvaljujem za ves trud in požrtvovalnost, ko dajejo svoj prosti čas za boljšo pripravljenost naše gasilske enote.

Izobraževanje operativnih članov je zelo pomembno, saj le z dobrim znanjem zagotavljamo učinkovito in predvsem varno delo naših gasilcev, zato nameravamo posvetiti izobraževanju posebno pozornost tudi v prihodnje.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti smo izvedli nekaj aktivnosti iz plana dela v mesecu požarne varnosti. Vseh pa na žalost zaradi ukrepov ob epidemiji nismo mogli izvesti. Organizirali in izvedli smo društveno operativno vajo Virtič 2020, na kateri je sodelovalo 18 naših operativcev, ki so sestavljali  dva oddelka gasilske enote z GVC 16/15 in GVM-1. Izvedli smo zunanji in notranji napad s preiskovanjem ter reševanjem ter reševanje z višin.

Namestili smo plakate na tematiko meseca požarne varnosti in pa razdelili letake pri pregledu gasilnih aparatov, ki smo ga prav tako kot vsako leto organizirali v mesecu oktobru.

Žal smo v  letu 2020 imeli dvanajst (12) intervencij. Črpali smo vodo pri poplavah meteornih vod in dvigih podtalnic, nudili drugo tehnično pomoč, prekrivali strehe, varovali območje pristanka in vzleta helikopterja in bili aktivirani pri vetrolomih.

Še naprej bomo delovali preventivno in ozaveščali krajane našega operativnega območja, ter se skupaj trudili, da število intervencij upade.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem operativcem, ki se izobražujete, usposabljate in dajete svoj prosti čas za varnost naših krajanov. Prav tako gre zahvala starejšim gasilkam in gasilcem, članicam, da aktivno sodelujete v operativi in ostalih dejavnostih v društvu, mladini in vsem, ki skrbite za naše mlajše člane.

Hkrati pa vas prosim, da tudi v prihodnjem letu tako vestno sodelujete, da bo naše društvo ostalo na tako visokem nivoju kot je, ali pa bomo mogoče še boljši.

Zahvalil bi se tudi vsem društvom v naši zvezi za medsebojno pomoč in prijateljevanje, ter Mestni občini Slovenj Gradec, občinskemu poveljstvu in Gasilski zvezi Mislinjske doline za korektno in uspešno sodelovanje.

HVALA IN »NA POMOČ«!

POROČILO POVELJNIKA O DELOVANJU OPERATIVE V LETU 2021

Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu operative.

Leto 2021 je bilo na žalost še vedno v znamenju epidemije Korona virusa. Tako so bile dejavnosti operative tudi lansko leto izvedene v zmanjšanem obsegu, vendar kot vsako leto jih tudi lani ni bilo malo.

Poleg stalne operativne pripravljenosti v težjih pogojih smo tudi v lanskem letu bili vseskozi aktivni na področju izobraževanja, usposabljanja in vzdrževanja gasilske opreme.

Zamenjali smo dotrajano gasilko in gasilsko zaščitno opremo, ter nabavili nekaj nove nujne opreme za delovanje. Vseskozi smo skrbeli, da se je oprema redno pregledovala in testirala, ter bila tako vedno brezhibna na razpolago za morebitne intervencije.

Ker pa brez dobrega in usposobljenega kadra ne gre. So naši operativci opravljali zdravniške preglede in kolikor so dopuščale razmere nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem.

V mesecu marcu sta v Sežani dva naša člana opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul A. Dva člana sta v Pekrah opravila obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata.  

Tri naše članice so uspešno opravile tečaj za gasilca pripravnika in tako okrepile naše operativne vrste. Štirje operativci so opravili tečaj za delo z motorno žago in dva operativca sta nadgradila svoje znanje v gašenju notranjih požarov in opravila tečaj modul B.

Ker delujemo tudi kot prvi posredovalci in pomagamo Zdravstveno reševalnemu centru Koroško, je letos z njihovo pomočjo opravilo obnovitveno usposabljanje 10 naših operativcev.

Ker se zavedamo pomena usposabljana tudi letos že nadaljujemo z usposabljanji, eden operativec je že opravil tečaj za gašenje notranjih požarov modul B in eden tečaj za tehničnega reševalca.

Osem naših članov trenutno opravlja tečaj za nižjega gasilskega častnika, dva pa tečaj za gasilskega častnika.

Z mojim namestnikom jim želiva uspešen zaključek tečaja, hkrati pa se zahvaljujeva vsem operativcem za ves trud in požrtvovalnost in da svoj prosti čas namenijo za boljšo pripravljenost naše gasilske enote.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti smo izvedli nekaj aktivnosti iz plana dela v mesecu požarne varnosti. Vseh pa na žalost zaradi ukrepov ob korona virusu nismo mogli izvesti. Organizirali in izvedli smo društveno operativno vajo 2021 in sicer požar stanovanjske hiše v izgradnji, na kateri je sodelovalo 15 naših operativcev z GVC 16/15 in GVM-1. Izvedli smo zunanji in notranji napad s preiskovanjem ter reševanjem. Vajo sta si ogledala tudi poveljnik Gasilske zveze Mislinjske doline in gasilski poveljnik Mestne občine Slovenj Gradec.

Udeležili smo se občinske operativne vaje v Slovenj Gradcu, članice pa so sodelovale na vaji članic Gasilske zveze Mislinjske doline.

Namestili smo plakate na tematiko meseca požarne varnosti in pa razdelili letake pri pregledu gasilnih aparatov, ki smo ga prav tako kot vsako leto organizirali v mesecu oktobru.

V  letu 2021 imeli šest (6) intervencij. Pomagali smo pri prometni nesreči, reševali smo pobegle živali, odmašili smo most čez reko Mislinjo, iskali pogrešano osebo in pogasili dva požara.

Še naprej bomo delovali preventivno in ozaveščali krajane našega operativnega območja, ter se skupaj trudili, da število intervencij upade.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem operativcem, ki se izobražujete, usposabljate in dajete svoj prosti čas za varnost naših krajanov. Prav tako gre zahvala starejšim gasilkam in gasilcem, članicam, da aktivno sodelujete v operativi in ostalih dejavnostih v društvu, mladini in vsem, ki skrbite za naše mlajše člane.

Hkrati pa vas prosim, da tudi v prihodnjem letu tako vestno sodelujete, da bo naše društvo ostalo na tako visokem nivoju kot je, ali pa bomo mogoče še boljši.

Zahvalil bi se tudi vsem društvom v naši zvezi za medsebojno pomoč in prijateljevanje, ter Mestni občini Slovenj Gradec, občinskemu poveljstvu in Gasilski zvezi Mislinjske doline za korektno in uspešno sodelovanje.

HVALA IN »NA POMOČ«!