Komisija za mladino

Tamara Klemenc

Predsednica

Ana Stergar

Članica

Timotej Klemenc

Član