Častni poveljnik

Ivan Vranjek

Častni poveljnik

Upravni odbor PGD Turiška vas  je na svoji redni seji sprejel sklep, da se občnemu zboru predlaga, da se podeli naziv častni poveljnik  Ivanu Vranjeku za njegovo dolgoletno in aktivno delo na področju operative:

Ivan Vranjek je v gasilske vrste stopil leta 1971, sprva kot gasilec pripravnik vse do leta 1981, ko je nadaljeval pot kot operativni gasilec. Leta 1993 je sprejel funkcijo poveljnika gasilske enote in jo častno opravljal vse do leta 2018. Vseskozi je aktivno sodeloval na Gasilski zvezi Mislinjske doline kot član poveljstva in pomočnik poveljnika gasilske zveze.

Ivan Vranjek, ki bo v kratkem dopolnil 56 let, nosi čin gasilski častnik II.stopnje.

Na gasilskem področju  se je ogromno izobraževal, opravil je več specializacij in usposabljanj za prostovoljne gasilce ter gasilske vodje, kot so: tečaj za vodjo skupine, tečaj za vodjo enot, tečaj za strojnika, tečaj za mentorja mladine, tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za tehničnega reševalca, tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, tečaj za vodje intervencij, tečaj za uporabnika radijskih postaj …

Za svoje aktivno delovanje in angažiranje je bil odlikovan z Odlikovanjem za posebne zasluge, z  značko za dolgoletno delo – 40 let in značko za delo v operativi – 30 let.

Z veseljem in strastjo je svoj čas, znanje in izkušnje  prenašal na vse gasilce  in bodoče operativce v društvu, jim znal prisluhniti ter jim dajal možnost, da so rastli, se gasilsko preizkušali in tako postali dobri in predani gasilci.

Sodeloval je pri reševanju ljudi in premoženja v požarih in drugih naravnih nesrečah.

S svojim delovanjem v domačem kraju in njegovi okolici je pomembno prispeval k ugledu gasilstva, zato ima izjemne zasluge za razvoj in napredek gasilske organizacije.

Člani PGD Turiška vas smo ponosni, da imamo v svoji sredini tako zavzetega in srčnega človeka. V njem smo prepoznali osebo, ki je vredna prejema tako laskavega naziva.

Zaradi predanega, dolgoletnega aktivnega dela v operativi in prispevka gasilstvu se Ivanu Vranjeku  podeli naziv častni poveljnik PGD Turiška vas.