Praporščak

Karel Borovnik

Glavni praporščak

Franc Voršič

Pomočnik praporščaka