Gasilska enota

ŠTEFAN LAVRE
GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za inštruktorja
Tečaj za vodenje intervencij
Voznik GVC 16/15
PRIMOŽ BOROVNIK
GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za gašenje požarov v naravi
Tečaj za bolničarja
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za sodnika
Tečaj za mentorja
MITJA PUNGARTNIK
GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za vodjo čolna
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za strojnika
DAVID PUNGARTNIK
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za mentorja
ANŽE TRETJAK
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za delo z radijskimi postajami
TAMARA KLEMENC
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za strojnika
Tečaj za vodjo članic
Tečaj za mentorja
JAKA BRICMAN
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za gašenje požarov v naravi
Tečaj za delo s helikopterjem
Tečaj za vodjo čolna
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za strojnika
Voznik GVC 16/15
SEBASTIJAN ARBITER
VIŠJI GASILEC II. STOPNJE
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za vodjo čolna
Voznik GVC 16/15
DARKO PLAZOVNIK
GASILEC II. STOPNJE
Voznik GVC 16/15
TIMOTEJ KLEMENC
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za delo s helikopterjem
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za strojnika
NEJC KOTNIK
GASILEC II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B
Tečaj za delo s helikopterjem
Tečaj za strojnika
BLAŽ OBU
GASILEC I. STOPNJE
Tečaj za strojnika
Voznik GVC 16/15
MITJA VIRTIČ
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul C
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za gašenje požarov v naravi
Tečaj za delo s helikopterjem
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za vodjo čolna
Tečaj za inštruktorja
Tečaj za bolničarja
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Voznik GVC 16/15
DIMITRIJ KLEMENC
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za mentorja
Voznik GVC 16/15
ROBERT ŠTAMULAK
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za mentorja
Voznik GVC 16/15
MATJAŽ ROŠER
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul C
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Voznik GVC 16/15
ANDREJ BRICMAN
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za bolničarja
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Voznik GVC 16/15
ŽAN ZALOŽNIK
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
DAVID ŠMON
VIŠJI GASILEC I
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za gašenje požarov v naravi
MONIKA KLEMENC
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za vodjo članic
Tečaj za mentorja
NEJC DRAVČBAHER
GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za bolničarja
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za mentorja
MATJAŽ KRANJC
VIŠJI GASILEC I
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za gašenje požarov v naravi
SIMON LAVRE
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za strojnika
Tečaj za vodjo čolna
LUKA BRICMAN
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za vodjo čolna
BENJAMIN ARBITER
GASILEC II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
JERNEJ ŽOLGER
GASILEC
NATALIJA POGORELC
VIŠJI GASILEC I
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za vodjo članic
JANJA POGORELC
VIŠJI GASILEC I
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za mentorja
SILVA GOLOB
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Tečaj za nosilca IDA
MATEVŽ BOROVNIK
VIŠJI GASILEC I. STOPNJE
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za bolničarja
Tečaj za mentorja
FRANC VORŠIČ
VIŠJI GASILEC I. STOPNJE
DEJAN ŠTAMULAK
VIŠJI GASILEC I. STOPNJE
BORIS BOROVNIK
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za strojnika
Tečaj za sodnika
ANDREJ OŠLAK
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za vodjo čolna
IVAN VRANJEK
GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
Tečaj za reševalca z nevarnimi snovmi
Tečaj za tehničnega reševalca
Tečaj za strojnika
Tečaj za delo z motorno žago
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za vodenje intervencij
Tečaj za mentorja
Voznik GVC 16/15
ROK PRATNEKER
VIŠJI GASILEC I. STOPNJE
ANA STERGAR
GASILEC
LEA MLINŠEK
GASILEC
HELENA HORVAT
VIŠJI GASILEC

URŠKA VRANJEK OŠLAK
GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za nosilca IDA
ALEKSANDRA VRANJEK
GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE
Tečaj za delo z radijskimi postajami
Tečaj za mentorja
METKA KOTNIK
GASILEC
JURE VIRTIČ
GASILEC
PATRIK VIRTIČ
GASILEC