Operativno območje

Operativno območje Prostovoljnega gasilskega društva Turiška vas obsega naselja Turiška vas, Brda in Mislinjska Dobrava.

Operativno območje obsega 11,766 km2 (vir: Statistični urad RS) od tega je približno 50 – 60% območja gozdnih površin. Operativno območje obsega ravninski in hribovit del. Ravninski del zajema Turiško vas in del Mislinjske dobrave, ostali del operativnega območja je hribovit. Prav ta hribovit del je problematičen z vidika oskrbe z gasilno vodo. Naravnih in umetnih zalog vode tam ni, zato je za uspešno interveniranje ob požarih na teh področjih nujno potrebno gasilsko vozilo s cisterno.

Na območju operativnega območja PGD Turiška vas  živi preko 1200 prebivalcev (vir: Statistični urad RS, 2018). Prebivalci območja se ukvarjajo s kmetijstvom, podjetništvom, industrijo, obrtjo ali pa so zaposleni izven mej operativnega območja. Prav tako prebivalci od drugod za čas službe migrirajo na naše operativno območje.

Na operativnem območju PGD Turiška vas je preko 500 objektov, ki predstavljajo požarno nevarnost, med njimi je tudi kompleks objektov Koroškega centra za ravnanje z odpadki Kocerod z okrog 30 zaposlenimi, ki predstavlja večjo požarno in ekološko nevarnost. Prav tako večjo požarno nevarnost predstavlja objekt podjetja GEP Štalekar d.o.o., grafično in embalažno podjetje, ki ima preko 120 zaposlenih, bencinska črpalka  Demol v Mislinjski Dobravi, hangarji in objekti na območju Letališča Slovenj Gradec, sušilnica hmelja v Turiški vasi in pa več večjih gospodarskih ter manjših industrijskih objektov.