V nedeljo popoldan smo ekipa 9 članov našega društva pomagali pri sanaciji pogorišča stanovanjske hiše v Golavabuki.