Zgodovina

RAZVOJ PGD TURIŠKA VAS OD 1927 DO 2007

PDG Turiška vas oz. takrat požarna bramba je bila ustanovljena leta 1927, z enajstimi ustanovnimi člani in z namenom požarne pomoči kmetom v Turiški vasi in sosednjih zaselkih. Banjska uprava v Ljubljani je izdala Dovoljenje za ustanovitev gasilske obrambe v Turiški vasi, Občinska gasilska župa v Slovenj Gradcu pa jim je pripravila Pravila za ustanovitev in delovanje društva.

Jeseni 1928 so na slovesnem uradnem ustanovnem zboru izbrali prvega predsednika Avgusta Pogorevčnika in blagajnika Franca Slepca, ki je kasneje opravljal nalogo poveljnika. Marovšekova družina je podarila namensko zemljišče ob reki Mislinji, na katerem so v letih 1928/29 s prostovoljnimi prispevki v materialu in delu postavili prvi leseni gasilski dom. Ob koncu leta 1929 so od sedanje PGD Muta kupili rabljeno ročno brizgalno in nekaj cevi, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za začetek humanega prostovoljnega gasilstva v primeru požarne nesreče. Članstvo se je hitro večalo, saj so bili krajani Turiške vasi in gasilci že od začetka eno. Gasilci so ob požarih in v primeru naravnih nesreč pomagali v domačem kraju in tudi v sosednjih zaselkih. Alarmiranje je bilo z gasilskim rogom, ki je bil slišen precej daleč.

Dobro desetletje do druge svetovne vojne je minilo v urejanju doma in okolice, pomoči bližnjim, vajah, tehničnih izboljšavah pri gašenju požarov, pridobivanju članstva in nakupu prvih preprostih uniform. V blagajni se je nabral lep kupček prostovoljnih prispevkov, ki so bili namenjeni uresničevanju gasilskih želja. Žal je izbruhnila vojna.

Okupator je ob vdoru na naša tla oropal društveno blagajno, odnesel celoten arhiv in del inventarja. Ohranili so se le redki zapisi, ki so se v letih bolj ali manj porazgubili. Enega izmed dragocenih zapisov iz leta 1936 je pri rušenju starega gasilskega doma našel Jože Perše, ga shranil in ga ob tem visokem jubileju želi predstaviti krajanom.

Društvo je vse do konca vojne životarilo, saj se je velik del članov aktivno vključil v narodnoosvobodilno borbo, padlo pa je tudi osem aktivnih članov. Po osvoboditvi se je v društvo včlanila mlajša generacija, ki je društvu dala nov elan. Kupili so rabljeno motorno brizgalno Rosenbauer, gasilski voz s konjsko vprego, cevi in drugo opremo ter električno sireno. 21. avgusta 1955 je društvo razvilo prvi gasilski prapor.

Še v istem letu so pričeli z adaptacijo nekdanjega »frontnega kotička«, ki je stal na lokaciji današnjega gasilskega doma. V objektu so uredili orodišče in prostore za sestanke ter družabno in kulturno življenje krajanov. Leta 1966 so kupili rabljeno terensko vozilo, ki ga je leta 1968 zamenjalo novo orodno vozilo IMV. Za dostojno počastitev 45-letnice obstoja društva so leta 1972 poskrbeli s krstom nove motorne brizgalne Rosenbauer. Slovesno je bilo tudi praznovanje 50-letnice društva 14. avgusta 1977, za kar so zgledno prepleskali gasilski dom in uredili njegovo okolico. Vozni park je popestrilo terensko vozilo VAZ, leta 1984 pa je bilo predano svojemu namenu še orodno vozilo TAM 75-T.

Dotrajanost in prostorska stiska starega gasilskega doma sta pripomogla k sklepu o novogradnji večnamenskega doma, ki je bil sprejet na občnem zboru društva leta 1985. Svečana otvoritev doma, ki je bil zgrajen s prostovoljnimi prispevki in delom krajanov, je bila 23. julija 1988.

Leta 1990 je bila od PGD Slovenj Gradec kupljena rabljena avtocisterna, ki je bila po temeljiti obnovi 15. septembra 1991 svečano predana v uporabo. Leta 1995 smo z denarno pomočjo OGZ Slovenj Gradec staro motorno brizgalno zamenjali z novo znamke Ziegler. V letu 1996 smo v vse prostore gasilskega doma napeljali centralno ogrevanje in opravili manjša popravila ter se pričeli pripravljati na nov jubilej v delovanju društva. Ob 70-letnici društva smo razvili nov prapor, ki je bil kot vse drugo kupljen s sredstvi donatorjev in prostovoljnimi prispevki krajanov.

Dotrajanost stare avtocisterne »cize« in spreminjanje požarnega okoliša iz vaškega v območje z obrtniškimi delavnicami in manjšimi ali srednje velikimi podjetji z najrazličnejšimi dejavnostmi sta botrovala ponovni akciji zbiranja sredstev za nakup nove avtocisterne. V letu 2002 je bilo svojemu namenu predano novo, sodobno nadgrajeno kombinirano gasilsko vozilo MAN GVC 16/15, s katerim smo počastili tudi praznovanje 75-letnice obstoja društva.

Spreminjanje požarnega okoliša, nova gasilska tehnika in zahteve pravil gasilske službe so spodbudili voljo in željo po izobraževanju ter usposabljanju na različnih gasilskih področjih. Iz leta v leto je naraščalo število članov, predvsem mladih, ki so se pridno vključevali v tekmovalne dejavnosti in v krog operativnih gasilcev. Starejši člani so se organizirali v desetino veteranov, kasneje pa se jim je pridružila še desetina veterank.

Vsakoletno tekmovanje in vrtna veselica sta postala tradicionalna, obudilo se je praznovanje praznika sv. Florjana, za druženje pa je bilo poskrbljeno z vsakoletnim piknikom, na katerega so vabljeni tudi krajani.

Za praznovanje 80-letnice delovanja društva je gasilski dom pridobil novo podobo, streho, stavbno pohištvo in fasado. Praznovanja se je poleg funkcionarjev Gasilske zveza Mislinjske doline in Mestne občine Slovenj Gradec udeležilo tudi veliko število uniformiranih gasilcev v paradi.

PREGLED DOGODKOV IN DEJAVNOSTI V LETIH 2007–2019

Nove pridobitve:

  • gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 Renault Trafic (2008),
  • kip svetega Florjana (2008),
  • gasilska prikolica za prevoz orodja in motorne brizgalne (2009),
  • adaptacija in dograditev brunarice (2011),
  • motorna brizgalna Magirus (2012),
  • namestitev defibrilatorja (AED) (2014),
  • zunanja razstavna vitrina (2017).
  • obnova dvorane (2019)
  • novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 Renault Master (2019)