Cvetka je vstopila v gasilske vrste v domače gasilsko društvo Turiška vas leta 1965, kot pionirka. S
svojim delom je nadaljevala in se izobraževala vse do svojih 70 let. V tem obdobju je opravila tečaj za
gasilca ter tečaj za strojnika. Tekmovala je v desetini za pionirje, mladinke, članice in zadnja leta kot
veteranka. Pri gradnji gasilskega doma je opravila obilo prostovoljnih delovnih ur, za delavce
prostovoljce pri gradnji pa je velikokrat priskrbela topel obrok in kavo. S svojim delom v društvu je
privabila svoje otroke in vnuke, da so tudi oni uspešno delovali. V času delovanja je Cvetka prijela
značko za 50-letno aktivno delo, gasilsko odlikovanje I. stopnje, priznanje gasilske zvzeze I. stopnje in
plaketo gasilskega veterana.