Zan Zaloznik je danes v Sežani uspešno opravil tečaj za gašenje notranjih požarov modul A.

Čestitke.