V nedeljo 29.10.2023 je zagorelo v kurilnici sušilnice hmelja pri Času. Požar se zaradi visoke kalorične vrednosti objekta (lesna
konstrukcija, sekanci,..) začne hitro širiti po ostalem delu objekta.
ReCO Slovenj Gradec najprej aktivira teritorialno društvo PGD Turiška vas. Zaradi
širjenja požara se vodja intervencije odloči za aktivacijo celotnega srednjega sektorja (PGD
Golavabuka, PGD Šmartno, PGD Legen). Od drugih služb se na kraj aktivira še reševalno službo,
policijo in delavca elektro podjetja.

Šlo je za zelo dobro izvedeno vajo vseh gasilskih društev v srednjem sektorju.

Hvala vsem gasilcem za sodelovanje in pa Janezu Čas, ki nam je omogočil vajo na njihovem objektu.

Fotografije: Blažka Knap