vaja clanic 2019

Tudi naše članice so se udeležije vaje članic Gasilske zveze Mislinjske doline, ki je potekala na območju PGD Sele-Vrhe.