sektorska 2019 2

V nedeljo 27. oktobra 2019 smo sodelovali na sektorski vaji, ki jo je pripravilo PGD Šmartno na kmetiji Lužnik, kjer smo izvedli reševanje in gašenje požara skednja. Sodelovali smo z GVC 16/15 in GVM-1 s priklopnikom z motorno brizgalno ter 13 operativci.

Ko smo se vrnili v enoto in urejali opremo, pa nas je presenetil poziv na nenapovedano vajo Gasilske Zveze Mislinjske doline. Šlo je za požar na osnovni šoli Završe in gozdni požar v okolici. Tudi tu smo sodelovali z GVC 16/15 in GVM-1 s priklopnikom z motorno brizgalno ter 13 operativci.