Primož je opravil tečaj za gašenje notranjih požarov modul B.

Čestitke.