Voda je ogrožala stanovanjski objekt zaradi preusmeritve toka, ki ga je povzročilo drevesno deblo v potoku. Na poziv smo se odzvali z 9 operativci in GVC 16/15.