Danes sta Mitja in David v Sežani uspešno opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul A.

Tako naša enota šteje 11 usposobljenih operativcev za GNP A.

Čestitke.