Ko se je v letu 2018 poletje nagibalo v jesen, je dne 10. 9. 2018 dopolnil 80 let naš dolgoletni član Karel Borovnik.

V gasilske vrste je vstopil kot štirinajstletni deček pri PGD Legen nato v Šmartnem. V Mislinjski Dobravi si je ustvaril novi dom in se leta 1967 priključil PGD Turiška vas. Zaradi svojega poklica je bila njegova prisotnost nepogrešljiva na različnih prostovoljnih akcijah pri obnovi starega gasilskega doma in pri kasnejši gradnji novega. Vsa leta je bil tudi gonilna sila pri pripravah prireditev in drugih aktivnostih v okviru društva. Vrsto let je bil član upravnega odbora društva, deloval je kot član častnega razsodišča, bil dva mandata predsednik nadzornega odbora, predsednik komisije za odlikovanja in priznanja, predsednik disciplinske komisije, član veteranske tekmovalne desetine. Od leta 2003 vestno in zavzeto opravlja delo praporščaka.

Za prizadevno in požrtvovalno delo je naš jubilant prejel več odlikovanj. Naj jih nekaj omenimo: gasilsko odlikovanje I. in II. stopnje, plaketa gasilskega veterana, značka za 60-letno delo in leta 2017 odlikovanje za posebne zasluge.

Ob jubileju smo mu gasilci veterani pripravili majhno slovesnost in mu zaželeli zdravih in prijetnih trenutkov med nami.

Gasilci PGD Turiška vas