Cvetki Smolčnik za 70 let

Cvetka je vstopila v gasilske vrste v domače gasilsko društvo Turiška vas leta 1965, kot pionirka. Ssvojim delom je nadaljevala in se izobraževala vse do svojih 70 let. V tem obdobju je opravila tečaj zagasilca ter tečaj za strojnika. Tekmovala je v desetini za pionirje, mladinke, članice in zadnja leta kotveteranka. Pri gradnji gasilskega doma je opravila obilo prostovoljnih delovnih ur, za delavceprostovoljce pri gradnji pa je velikokrat priskrbela topel obrok in kavo. S svojim delom v društvu jeprivabila svoje otroke in vnuke, da so tudi oni uspešno delovali. V…

POGLEJ

Jubilej Karla Borovnika

Ko se je v letu 2018 poletje nagibalo v jesen, je dne 10. 9. 2018 dopolnil 80 let naš dolgoletni član Karel Borovnik. V gasilske vrste je vstopil kot štirinajstletni deček pri PGD Legen nato v Šmartnem. V Mislinjski Dobravi si je ustvaril novi dom in se leta 1967 priključil PGD Turiška vas. Zaradi svojega poklica je bila njegova prisotnost nepogrešljiva na različnih prostovoljnih akcijah pri obnovi starega gasilskega doma in pri kasnejši gradnji novega. Vsa leta je bil tudi gonilna sila pri pripravah prireditev in drugih aktivnostih v okviru…

POGLEJ