Jubilej Karla Borovnika

Ko se je v letu 2018 poletje nagibalo v jesen, je dne 10. 9. 2018 dopolnil 80 let naš dolgoletni član Karel Borovnik. V gasilske vrste je vstopil kot štirinajstletni deček pri PGD Legen nato v Šmartnem. V Mislinjski Dobravi si je ustvaril novi dom in se leta 1967 priključil PGD Turiška vas. Zaradi svojega poklica je bila njegova prisotnost nepogrešljiva na različnih prostovoljnih akcijah pri obnovi starega gasilskega doma in pri kasnejši gradnji novega. Vsa leta je bil tudi gonilna sila pri pripravah prireditev in drugih aktivnostih v okviru…

POGLEJ