V soboto 10.2.2024 je potekal v prostorih gasilskega doma Turiška vas 97. občni zbor članov.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, overovateljev zapisnika ter verifikacijske komisije
 3. Poročila:
 4. predsednika,
 5. poveljnika,
 6. blagajnika,
 7. predsednice nadzornega odbora,
 8. predsednika komisije za veterane,
 9. predsednika komisije za mladino,
 10. predsednice komisije za članice,
 11. verifikacijske komisije
 12. Razprava na poročila in potrditev letnih poročil
 13. Program dela in finančni plan za leto 2024
 14. Potrditev delegatov za skupščino gasilske zveze Mislinjske doline
 15. Beseda gostov
 16. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj ter sprejem novih članov
 17. Razno in zaključek uradnega dela