V soboto 18.2.2023 smo izvedli 96. volilni občni zbor. Predsednik in poveljnik ostajata, pomladil pa se je Upravni odbor in Poveljstvo.

POROČILO POVELJNIKA O DELOVANJU OPERATIVE V LETU 2022

Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu operative.

Z veseljem podajam poročilo o delovanju operative, saj smo v preteklem letu opravili vse zastavljene cilje, postorili pa smo še kakšno stvar več.

Intenzivno delo operative se je začelo s pripravami mladinskih in članskih desetin na tekmovanje. Skupaj smo imeli štiri tekmovalne enote, ki so nas uspešno zastopale na tekmovanju Gasilske zveze Mislinjske doline. Članice a so se uvrstile na regijsko tekmovanje in tam dosegle odlično 3. mesto, ter se tako uvrstile na državno tekmovanje.

Mladina se je udeležila tudi mladinske orientacije Gasilske zveze Mislinjske z dvema ekipama pionirjev in eno ekipo mladincev. Ena ekipa pionirjev in ekipa mladincev sta se uvrstili na regijsko tekmovanje v orientaciji kjer sta dosegli odlično 1. mesto in se tako obe uvrstili na državno tekmovanje.

Zahvalil bi se vsem mentorjem in članom tekmovalnih enot za vložen čas in trud, pa tudi staršem naše mladine, ki podpirajo svoje otroke pri gasilskih aktivnostih.

Članice in člani smo sodelovali tudi na meddruštvenih tekmovanjih v naši zvezi, kot vsako leto pa smo tudi v lanskem letu organizirali tradicionalno tekmovanje za pokal »Turiške vasi«.

Poleg stalne operativne pripravljenosti smo tudi v lanskem letu bili vseskozi aktivni na področju izobraževanja, usposabljanja in vzdrževanja gasilske opreme.

Zamenjali smo dotrajano gasilko in gasilsko zaščitno opremo, ter nabavili nekaj nove nujne opreme za delovanje. Vseskozi smo skrbeli, da se je oprema redno pregledovala in testirala, ter bila tako vedno brezhibna na razpolago za morebitne intervencije.

Ker pa brez dobrega in usposobljenega kadra ne gre. So naši operativci opravljali zdravniške preglede in nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem.

V mesecu februarju je na Igu en naš član opravil tečaj za gašenje notranjih požarov modul B. En član je v marcu opravil tečaj za tehničnega reševalca in en član je opravil tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Šest naših članov pa je zaključilo tečaj za strojnika ki se je izvajal v naši zvezi.

Tudi temeljnih usposabljanj se pridno udeležujemo.  Dva naša člana sta opravila tečaj za gasilskega častnika in sedem naših članov tečaj za nižjega gasilskega častnika.

Ker se zavedamo pomena usposabljana tudi letos že nadaljujemo z usposabljanji, štiri naše operativke so opravile tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata en operativec se naslednji teden udeleži tečaja za gašenje notranjih požarov modul A in v aprilu en član tečaja za inštruktorja.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti smo bili še bolj aktivni. Trinajst operativcev je obnovilo licenco za prve posredovalce.

Organizirali in izvedli smo društveno operativno vajo na območju Mislinjske Dobrave. Na vaji je sodelovalo 16 operativk in operativcev z GVM-1 in GVC 16/15.

Izvedli smo pregled gasilnih aparatov za krajane in interna izobraževanja naših operativcev.

Sodelovali smo na prikazni vaji v centru Slovenj Gradca. Šest naših članic je sodelovalo na vaji članic GZMD na kmetiji Hauptman v Radušah. Z 12 operativnimi člani smo se udeležili vaje Gasilske zveze Mislinjske doline, ki je potekala na lovsko kočo Gradišče. Isti dan pa je en naš član sodeloval na štabni operativni vaji gasilskega poveljstva občine.

Izvedli smo delavnico za otroke, mladino in odrasle s tematiko dela gasilcev in reševalcev za prebivalce Turiške vasi, Mislinjske Dobrave in Brd.

Krajani so tako spoznali delo gasilcev in reševalcev, si ogledali njihove avtomobile in spoznali njihovo opremo za gašenje in reševanje.

Naučili ali ponovili so postopek ob klicu na 112, ukrepe ob požaru in nesreči, postopek nudenja prve pomoči  ter oživljanja in uporabe AED.

Žal smo v preteklem letu imeli deset intervencij. Pomagali smo gasiti požar in pomagali varovali območje pristanka in vzleta helikopterja, nudili tehnično pomoč, posredovali pri poplavah in kot prvi posredovalci nudili pomoč občanu do prihoda reševalcev ZRCK.

Seveda pa smo tudi mi kot večina gasilcev iz vse Slovenije pomagali pri gašenju največjega požara na Krasu. V štirih odpravah smo sodelovali s skupaj 20 operativci in opravili skupaj preko 440 ur.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem operativcem, ki se izobražujete, usposabljate in dajete svoj prosti čas za varnost naših krajanov. Prav tako gre zahvala starejšim gasilkam in gasilcem za nemalo aktivnosti, ki ste jih izvedli v letošnjem letu, članicam, da aktivno sodelujete v operativi in ostalih dejavnostih v društvu, mladini in vsem, ki skrbite za naše mlajše člane.

Zahvalil bi se tudi vsem društvom v naši zvezi za medsebojno pomoč in prijateljevanje, ter Mestni občini Slovenj Gradec, občinskemu poveljstvu in Gasilski zvezi Mislinjske doline za korektno in uspešno sodelovanje.

HVALA IN »NA POMOČ«!

NOVA SESTAVA ORGANOV PGD TURIŠKA VAS

UO PGD Turiška vas za mandatno obdobje 2023 – 2028

1.PredsednikDimitrij Klemenc
2.Namestnik predsednikaDavid Pungartnik
3.TajnikMonika Klemenc
4.BlagajnikŽan Založnik
5.Predsednica komisije za delo z mladinoTamara Klemenc
6.Predsednica komisije za delo s članicamiNatalija Pogorelc
7.Predsednik komisije za priznanja in odlikovanjaRobert Štamulak
8.Predsednik komisije za delo s starejšimi članiFranc Krajnc
9.Član UOVladimir Plevnik
10.Član UODavid Šmon
11.PoveljnikŠtefan Lavre
12.Namestnik poveljnikaPrimož Borovnik
13.PodpoveljnikMitja Pungartnik
14.Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihalAnže Tretjak
15.GospodarJaka Bricman
16.OrodjarDarko Plazovnik

Nadzorni odbor

1.PredsednikAndrej Konečnik
2.ČlanAndrej Bricman
3.ČlanAlojz Smolčnik

Disciplinska komisija

1.PredsednicaKsenija Uršej
2.ČlanMitja Virtič
3.Namestnica članaSilva Golob
4.ČlanKarel Borovnik
5.Namestnik članaNejc Dravčbaher

Poveljstvo PGD Turiška vas za mandatno obdobje 2023 – 2028

1.PoveljnikŠtefan Lavre
2.Namestnik poveljnikaPrimož Borovnik
3.PodpoveljnikMitja Pungartnik
4.Pomočnik poveljnika za zveze in informatikoDavid Pungartnik
5.Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal in zaščitno  opremoAnže tretjak
6.Pomočnica poveljnika za prvo pomoč in prve posredovalceTamara Klemenc
7.Orodjar / gospodarJaka Bricman
8.Orodjar / vodja voznega parkaDarko plazovnik
9.Glavni strojnikSebastijan Arbiter
10.Pomočnik glavnega strojnikaNejc Kotnik
11.Pomočnik gospodarjaTimotej Klemenc
12.Pomočnik vodje voznega parkaBlaž Obu

Komisija za delo z mladino

PredsednicaTamara Klemenc
ČlanicaAna Stergar
ČlanTimotej Klemenc

Komisija za delo s članicami

PredsednicaNatalija Pogorelc
ČlanicaSilva Golob
ČlanicaJanja Stolnik

Komisija za priznanja in odlikovanja

PredsednikRobert Štamulak
ČlanicaNataša Založnik
ČlanicaMonika Klemenc

Komisija za delo s starejšimi člani

PredsednikFranc Krajnc
ČlanIvan Tisnikar
ČlanicaMojca Jeromel
ČlanicaSlavka Perše

Praporščak

PraporščakKarel Borovnik
Pomočnik praporščakaFranc Voršič