Občni zbor PGD Turiška vas 2020 2

V soboto 22.2.2020 smo izvedli 93. redni občni zbor PGD Turiška vas, ki se ga je udeležilo čez 80 aktivnih članov društva in povabljeni gostje.

Kako je drušvo delovalo predvsem na operativni ravni lahko preberete iz poročila poveljnika:

 POROČILO POVELJNIKA O DELOVANJU OPERATIVE V LETU 2019

Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu operative.

Z veseljem podajam poročilo o delovanju operative, saj smo v preteklem letu opravili vse zastavljene cilje, postorili pa smo še kakšno stvar več.

Intenzivno delo operative se je začelo s pripravami mladine na kviz, ter nadaljevalo s pripravami mladinskih in članskih desetin na tekmovanje. Skupaj smo imeli sedem (7) tekmovalnih enot, ki so nas uspešno zastopale na tekmovanju Gasilske zveze Mislinjske doline. Še posebej smo ponosni na naše članice, tako enoto B kot enoto A, saj so nas zastopale na regijskem tekmovanju. Članice A so dosegle odlično 2. mesto in se tako uvrstile na državno tekmovanje. Zahvalil bi se vsem mentorjem in članom tekmovalnih enot za vložen čas in trud, pa tudi staršem naše mladine, ki podpirajo svoje otroke pri gasilskih aktivnostih. Članicam A pa seveda veliko uspeha na državnem tekmovanju.

Članice in člani smo sodelovali tudi na skoraj vseh meddruštvenih tekmovanjih v naši zvezi, kot vsako leto pa smo tudi mi v lanskem letu organizirali tradicionalno tekmovanje za pokal »Turiške vasi«, po katerem je sledil slavnostni prevzem naše nove pridobitve, gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 Renault Master, ki ga je prevzel naš orodjar in voznik Jaka Bricman. In moram povedati, da zelo dobro skrbi zanj, avto pa nam zanesljivo služi pri intervencijah, izobraževanjih in tudi drugih aktivnostih.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem botrom, donatorjem in vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli do te nove pridobitve nujno potrebne za operativno delo gasilske enote.

Leto 2019 je bilo v znamenju 150 let gasilstva na slovenskem, zato smo se tudi mi udeležili mimohoda in svečanosti v Metliki, udeleževali pa smo se tudi ostalih proslav.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti smo bili še bolj aktivni. Deset (10) operativcev je obnovilo licenco za prve posredovalce. Organizirali in izvedli smo društveno operativno vajo na kmetiji Cesjenk, pet (5) naših članic je sodelovalo na vaji članic Gasilke zveze Mislinjske doline. Izvedli smo pregled gasilnih aparatov za krajane in interna izobraževanja naših operativcev.

S trinajstimi (13) operativci smo sodelovali na sektorski vaji na kmetiji »Dajel« in s 14 operativci še isti večer na operativni vaji Gasilske zveze Mislinjske doline v Završah.

Priredili smo delavnico za otroke in odrasle o ravnanju ob požaru in nesreči, na kateri smo preventivno ozaveščali otroke in njihove starše.

Skozi vso leto pa smo skrbeli za neprekinjeno izobraževanja kadra. Opravili smo niz izobraževanj in usposabljanj, kar kaže na dobro usposobljenost naše operativne enote. Opravili smo naslednje tečaje in izobraževanja:

 • Tečaj za višjega gasilca: 11 članov
 • Tečaj za inštruktorja: 1 član
 • Tečaj za vodje intervencij: 1 član
 • Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A: 5 članov
 • Tečaj za nosilca dihalnega aparata: 1 član
 • Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi: 4 člani
 • Obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata: 1 član
 • Tečaj za tehničnega reševalca: 2 člana
 • Tečaj za gašenje notranjih požarov modul C: 1 član
 • Usposabljanje za delo s helikopterjem: 2 člana
 • Tečaj za vodjo članic: 3 članice
 • Praktične vaje za IDA: 11 članov
 • 1 članu je bil priznan tečaj za bolničarja in enemu (1) članu tečaj za vodjo čolna.

Tako je naša operativna enota bogatejša za 45 tečajev.

Izobraževanje operativnih članov je zelo pomembno, saj le z dobrim znanjem zagotavljamo učinkovito in predvsem varno delo naših gasilcev, zato nameravamo posvetiti izobraževanju posebno pozornost tudi v prihodnje. Tako trenutno trije (3) naši člani opravljajo tečaj za operativnega gasilca, v načrtu pa imamo še dodatna strokovna usposabljanja naših operativnih članov.

Žal smo v preteklem letu imeli enajst (11) intervencij. Gasili smo požare, nudili tehnično pomoč, posredovali pri vetrolomu, varovali območje pristanka in vzleta helikopterja in bili aktivirani kot prvi posredovalci ob srčnem zastoju.

Še naprej bomo delovali preventivno in ozaveščali krajane našega operativnega območja, ter se skupaj trudili, da število intervencij upade.

Da delujemo dobro, je razvidno tudi iz rezultata pregleda društva, ki ga vsako leto opravi po društvih Gasilska zveza Mislinjske doline. Po številu doseženih točk, smo bili na samem vrhu društev v naši občini. Tudi v prihodnje se bomo na vseh področjih še bolj trudili in dosegali dobre rezultate.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem operativcem, ki se izobražujete, usposabljate in dajete svoj prosti čas za varnost naših krajanov. Prav tako gre zahvala starejšim gasilkam in gasilcem za nemalo aktivnosti, ki ste jih izvedli v letošnjem letu, članicam, da aktivno sodelujete v operativi in ostalih dejavnostih v društvu, mladini in vsem, ki skrbite za naše mlajše člane.

Hkrati pa vas prosim, da tudi v prihodnjem letu tako vestno sodelujete, da bo naše društvo ostalo na tako visokem nivoju kot je, ali pa bomo mogoče še boljši.

Zahvalil bi se tudi vsem društvom v naši zvezi za medsebojno pomoč in prijateljevanje, ter Mestni občini Slovenj Gradec, občinskemu poveljstvu in Gasilski zvezi Mislinjske doline za korektno in uspešno sodelovanje.

HVALA IN »NA POMOČ«!

Poveljnik PGD Turiška vas