Podtalnica je zalila kletne prostore stanovanjske hiše. S 5 operativci in GVM-1 smo s tehničnim posegom izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode iz kleti.